Voorbereidende werken Fort Sint-Filips in volle gang

Op de werf van Fort Sint-Filips start binnenkort een ambitieus saneringsproject. Het sterk vervuilde Fort Sint-Filips wordt ingekapseld met een ‘sarcofaag’. Voor men begint met de bouw van de eigenlijke sarcofaag, moet de werf vrijgemaakt worden.

Die werken lopen nu volop. Na de sanering, verhogen we de waterkering tot veilige Sigmahoogte en creëren getijdennatuur, met steun van Europa binnen het @Smartsediment project

>> meer info