Wave climate and sediment dynamics in the tidal flats and marshes of Galgeschoor. Synthesis report

De bouw van een potentieel tweede getijdedok in de buurt van Doel is één van de bouwstenen
van het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpse haven (CP-ECA). In deze studie wordt de mogelijke impact van toegenomen scheepvaart op de slikken en schorren van het natuurgebied Galgeschoor, tegenover het Deurganckdok, bestudeerd.

>> lees verder