De Grote Rede: kennis over onze kust en zee

Het VLIZ-tijdschrift ‘De Grote Rede’ (°2001) verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verstuurd naar circa 10.000 geïnteresseerden. Het bevat heel wat nieuwe – en vergeten – kennis over onze zee en kust, samengebracht door een 30-koppige redactie en met de hulp van de meer dan 1.500 zee- en kustexperten die ons land rijk is. Recent verscheen nr.50.

>> lees online of download de pdf