Watervogeltelling winterhalfjaar

Dit weekeinde vindt de oktobertelling in het kader van de midmaandelijkse watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2019 – 2020 plaats.

Lillo Fort

  • wilde eend, 12
  • waterhoen 2
  • meerkoet 4
  • dodaard 6
  • aalscholver 3

Groot Buitenschoor

  • bergeend, 4
  • scholekster, 113
  • smient, 91
  • wulp, 33