Indicator in de kijker: Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde)

In verhouding tot de Europese populatie is voor de overwinterende watervogels het internationaal belang van de Zeeschelde sinds 2007 gestaag verminderd. Van pijlstaart, tafeleend, wilde eend en wintertaling overwintert nu minder dan 1% van de geschatte Europese populatie in de Zeeschelde.

>> lees verder