Het Kennis Netwerk Dijken van de Vlaamse overheid

We zijn het er ons vaak niet van bewust maar grote delen van ons woon- en werkgebied worden beschermd door waterkeringen, zoals dijken en oevers. Dijken dienen blijvend te worden geïnspecteerd, onderhouden en getoetst. De dijkbeheerder heeft daarbij de zorgplicht.

>> lees verder