Roggenplaat gaat omhoog

Deze week is het ophogen van de Roggenplaat in de Oosterschelde begonnen. Sinds de aanleg van de stormvloedkering is de zandaanvoer langzaam verdwenen, wat ook wel zandhonger wordt genoemd. De zandplaat dreigt langzaam weg te zakken in het water en dat is slecht nieuws voor steltlopers en zeehonden.

>> luister naar de reportage of lees het artikel