10 dagen uit het leven van een Bruine kiekendief

Geert Spanoghe van het INBO bezorgde ons een visueel beeld van de bewegingen van een mannetje Bruine kiekendief uit het Galgenschoor op het moment dat er in zijn eerste nest kleine jongen zijn.

Om de 5 min een locatie. Na filtering op verschillende parameters zullen we wel wat bijleren over zijn voorkeur bij foerageren. Maar alvast een bevestiging dat het eigenlijk meer een beest van LO is dan van RO.

Dit is een project van het INBO iov ANB kaderend in SBP Bruine Kiekendief. Onderzoek naar foerageergewoontes van de kiekendieven ihkv optimalisatie foerageergebied in het Vogelrichtlijngebied.