Watervogeltelling Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 2 juli 2019 – resultaten van de watervogeltelling van dinsdag 2 juli 2019 op het groot Buitenschoor.

Groot Buitenschoor * 2 juli 2019, 9u47

zonnig, helder, stapelwolken, wind N3
LW 10:06
teller: Frank Wagemans

aalscholver, 11
bergeend, 61
grauwe gans, 48
lepelaar, 14
scholekster, 8
wulp, 2