Hoe oceaanonderzoek er straks zou moeten uitzien, volgens Europese zee-experten

De European Marine Board (EMB) – een onafhankelijk adviesorgaan dat meer dan 10.000 zeewetenschappers uit dertien Europese landen vertegenwoordigt – onderzocht waar zich de grootste kennishiaten aftekenen voor de zee van morgen. In het visierapport ‘Navigating the Future V’ worden de topprioriteiten van het marien onderzoek samengevat.

Professor Jan Mees, Belgisch voorzitter van EMB en tevens directeur van het Vlaams Instituut voor de Zee, stelt het zo: “Deze kennis is noodzakelijk willen we de oceaan in haar vier dimensies begrijpen, tsunami’s kunnen voorspellen of de invloed van verschillende stressoren op de bio-geochemie en het leven in zee naar behoren inschatten. Ook de impact die de opkomende blauwe economie heeft op het functioneren van die zee, is nog een weinig ontgonnen maar noodzakelijk onderzoeksveld. Het rapport toont dat we daarvoor de grenzen van de individuele onderzoeksdisciplines moeten overstijgen en ook duurzaamheidsresearch de nodige aandacht dienen te geven.

Tenslotte benadrukt ‘Navigating the Future V’ (NFV) de mogelijkheden die nieuwe technologieën en modellen bieden in het “zichtbaar” maken en in het creëren van draagvlak bij het bredere publiek voor misschien wel het meest onzichtbare deel van onze planeet”.

Download het rapport, het factsheet voor beleidsmakers, de infografieken en animaties op de website van de European Marine Board: 
Link: www.marineboard.eu/publications/navigating-future-v