Stroomatlas Zeeschelde: Prosperpolder tot Wintam

De stroomatlas presenteert per halfuur de vloed- en ebstromingen in de Zeeschelde voor een typisch springtij, gemiddeld tij en doodtij. De dieptegemiddelde stroomsnelheden zijn aangegeven in m/s, aan de hand van geschaalde pijltjes die zowel stroomsnelheid als –richting aangeven. De stroomsnelheden werden berekend met het SCALDIS-model dat in het bijhorende technisch rapport wordt beschreven.

>> lees verder