Impact van visserij op biodiversiteit en het ecosysteem

Op zee spelen vele belangen. Enerzijds profiteren we als maatschappij van menselijke activiteiten op zee. Vissers voorzien ons van voedsel, windmolenexploitanten leveren duurzame energie en de scheepvaart transporteert producten over de hele wereld. Al deze activiteiten hebben effecten op de natuur op zee. Dit vraagt om verantwoord beheer dat recht doet aan de verschillende maatschappelijke belangen.

>> lees verder