Algemeen

Proef met buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard

Overtollig slib in de Eems-Dollard wordt straks bij wijze van proef aan de waterkant opgevangen. Zo ontstaan er kwelders die als rust- en broedplaats voor vogels kunnen dienen.

>> lees verder