jaarverslag van de Werkgroep Roofvogels Zeeland

De Werkgroep Roofvogelwerkgroep Zeeland (WRZ) is opgericht in november 1994 en houdt zich vooral bezig met monitoring van broedende roofvogels in Zeeland; aantallen broedparen, broedsucces, het verzamelen van broedbiologische gegevens en onderzoek naar voedsel. In de winter worden in sommige jaren slaapplaatsen van Bruine en Blauwe Kiekendieven geteld. Dit is het 20-de jaarverslag, de jaren 2002-2003, 2009-2010, 2015-2016 en 2017-18 zijn telkens samengevoegd).

>> download het rapport