Grondels en garnalen kapen wintervoedsel van watervogels weg in de Zeeschelde

Het ecosysteem van de Zeeschelde is de voorbije vijftien jaar sterk veranderd. Toenemende afvalwaterzuivering bracht meer zuurstof in het water, zodat vissen, garnalen en andere waterdieren terugkeerden. Tegelijkertijd namen de organismen die in de slikbodem leven (het benthos) sterk af, net als de aantallen overwinterende watervogels. Deze en andere trends zijn met elkaar gelinkt doordat de ene soort de andere eet. De vraag is nu: wie eet wie?

>> lees verder