Tweekleppigen (Bivalvia) in de Zeeschelde. Verkennende monitoring en potentiële rol van schelpdieren in de Boven-Zeeschelde

De pilootmonitoringsstudie beschrijft de resultaten van een tweedaagse bemonsteringscampagne van hard substraat (breuksteen en metaalslakken) in de BovenZeeschelde tussen Dendermonde en Melle. Een bondig overzicht over de herkenning, ecologie en de potentiële impact van de aangetroffen dominante soorten wordt gegeven.

>> lees verder