Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Doelpolder Noord

Op Valentijnsdag heeft Jean Maebe een watervogeltelling gedaan op het Schor Ouden Doel en in de Doelpolder Noord. Hij wierp zelfs een blik op het Groot Buitenschoor.

Schor Ouden Doel – Doelpolder Noord
14.02.19 – 14u30 / 18u00 – L.W. 16u07 – H.W. 22u30
Zonnig zacht weer – 16,50°
Waarnemers : René Maes – Arlette Strubbe – Jean Maebe

Schor Ouden Doel ( W570)
Fuut 1
Grauwe gans 2
Bergeend 18
Smient 4
Wintertaling 18
Wilde eend 20
Blauwe kiekendief 1 vk
Buizerd 1
Scholekster 54
Kluut 74
Kievit 450
Wulp 218
Tureluur 9
Kokmeeuw 281
Stormmeew 2
Ekster 3
Kauw 15
Zwarte kraai 1
Rietgors 1

Konijn 1
Duindoorn

Doelpolder Noord
Dodaars 6
Grote zilverreiger 4
Kleine zilverreiger 1
Blauwe reiger 11
Lepelaar 6
Kleine zwaan 2
Knobbelzwaan 1
Kolgans 36
Grauwe gans 50
Grote canadese gans 10
Brandgans 604
Nijlgans 4
Smient 1048
Krakeend 22
Wintertaling 126
Wilde eend 61
Pijlstaart 28
Slobeend 79
Kuifeend 20
Nonnetje 8 (1 vm – 7 vv)
Blauwe kiekendief 2 vk
Buizerd 4
Torenvalk 1
Smelleken 1
Fazant 1
Meerkoet 32
Wulp 23
Tureluur 1
Holenduif 13
Witte kwikstaart 1
Kauw 18
Zwarte kraai 4
Spreeuw 158

Konijn 1
Haas 1

Groot buitenschoor ( rechter oever)
Bergeend 150
Wulp 70