Midmaandelijkse watervogeltelling

Resultaten van de voorlaatste midmaandelijkse watervogeltellingen voor het winterhalfjaar 2018 – 2019.

zonnig, helder, droog, wind ZW 3
LW 6:00 – HW 12:20

Groot Buitenschoor

 • wulp, 7
 • scholekster, 3
 • grauwe gans, 2

Galgeschoor

 • Aalscholver 1
 • Waterral 2
 • Kievit 122
 • Krakeend 20
 • Bergeend 21
 • Baardmannetje 6
 • Scholekster 10
 • Canadagans 2
 • Wilde eend 22
 • Grauwe gans 27
 • Nijlgans 2
 • Smient 34
 • Wulp 4
 • Wintertaling 9

Lillo – Fort

 • kuifeend, 4
 • dodaars, 2
 • bergeend, 2
 • wilde eend, 6
 • meerkoet, 2

Lillo – Potpolder

 • Scholekster3
 • Wulp 2
 • Wilde eend 3

Lillo–> Van Cauwelaert

 • Bergeend 26
 • Scholekster 7
 • Wilde eend 63
 • Kievit 85
 • Wulp 1
 • Krakeend 46
 • Oeverloper 1
 • Wintertaling 46
 • Smient 26

Fort Filip

 • Bergeend 34
 • Wilde eend 4
 • Krakeend 10
 • Wulp 1
 • Wintertaling

Nieuwe gebieden: Fort Filip –> Noordkasteel

 • Bergeend 9
 • Wintertaling 27
 • Wulp 2
 • Canadagans 18
 • Tureluur 4
 • Scholekster 2
 • Wilde eend 17

Noordkasteel

 • Aalscholver 2
 • Grote zaagbek 2
 • Wilde eend 22
 • Meerkoet 3
 • Soepeend 2
 • Kuifeend 15
 • Fuut 2
 • Canadagans 2
 • Blauwe reiger 1