Onderzoek naar trofische relaties in de Zeeschelde. Eindrapport

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het ecosysteem van de Zeeschelde, met nadruk op de hogere trofische niveaus. De meeste onderzoeksvragen zijn gericht op het begrijpen van het verband tussen abiotische (hydromorfologische, chemische, fysische) parameters onderling en met organismen en de onderlinge relatie tussen organismen, waardoor veranderingen bij de ene soort zich vertalen in veranderingen bij een andere soort.

>> lees verder