Januaritelling Winterhalfjaar 2018 2019

Dit weekeinde loopt de januaritelling van de midmaandelijkse watervogeltellingen voor het winterhalfjaar 2018 – 2019.

bewolkt, droog, wind W4
HW 6:57 – LW 13:18 (Bath)

Tellers: Frank Wagemans, Walter Van Ginhoven en Frank Gerard

Groot Buitenschoor

 • grauwe gans, 2
 • scholekster,
 • wulp, 5

Lillo – Fort

 • wilde eend 3
 • dodaars 2
 • waterhoen 1
 • wintertaling 3

Galgenschoor:

 • kievit: 87
 • Grauwe gans: 21
 • Wilde eend: 55
 • Smient: 12
 • Scholekster: 4
 • Krakeend: 14
 • Wintertaling: 18
 • Wulp: 6
 • Bergeend: 1

Potpolder:

 • wulp: 7
 • Krakeend: 6
 • Bergeend: 13
 • Kluut: 12
 • Grauwe gans:12

Lillo–> Van Cauwelaert sluis:

 • kievit: 55
 • wilde eend: 36
 • krakeend: 24
 • wintertaling: 38
 • grauwe gans: 14

Fort Filip

 • krakeend: 20
 • bergeend: 49
 • slobeend: 1

Nieuwe gebieden Fort Filip –> Noordkasteel:

 • wintertaling: 26
 • krakeend: 4
 • bergeend: 6

Noordkasteel:

 • Grote zaagbek: 28
 • krakeend: 23
 • kuifeend: 55
 • aalscholver: 11
 • meerkoet: 10
 • fuut: 5
 • soepeend: 19
 • wilde eend: 14
 • grauwe gans: 2
 • blauwe reiger: 1