Platvisziekten

Platvissen blijken gevoelige dieren. Ze vertonen nogal wat letsels en andere aandoeningen, zoals huidaandoeningen, pigmentatiestoornissen en skeletafwijkingen. Om het onderzoek naar de oorzaak ervan grondiger te kunnen voeren, hebben we jouw hulp nodig!

Ben jij ook begaan met de gezondheid van onze platvissen? Wil je ook weten waarom platvissen ziek worden en huidzweren krijgen? We zoeken vissers (zowel recreatief als professioneel) die willen meehelpen om waardevolle gegevens in te zamelen via de website www.platvisziekten.be.