Atlas of European Marine Life

De ‘Atlas of European Marine Life’ omvat een reeks nieuwe en innovatieve dataproducten over het mariene leven in Europese wateren. De aangeboden modellen, kaarten en analyses illustreren de brede waaier aan output die gebruikers zelf kunnen genereren op basis van door EMODnet Biology beheerde data. De dataproducten kunnen helpen om fundamentele en beleidsgestuurde vragen te beantwoorden over natuurlijke tendensen en de antropogene impact in Europese wateren.

De ‘Atlas of European Marine Life’ kwam tot stand door EMODnet Biology, het Europees Marien Observatie- en Datanetwerk, in nauwe samenwerking met LifeWatch MarineMarineSpecies.orgMarineRegions.org en EurOBIS. Momenteel zijn reeds 14 dataproducten vrij te raadplegen die op vraag ontwikkeld werden, waaronder kaarten die de veranderingen in het voorkomen en de dichtheid van groepen mariene organismen weergeven over de tijd (zoals voor Atlantische roeipootkreeftjes, vissen, vogels, zoogdieren, en dierlijk en plantaardig plankton), een analyse van de temperatuursniches die mariene soorten innemen, en kaarten die het voorkomen van mariene invasieve soorten in Europese wateren weergeven. De productg alerij van de ‘Atlas of European Marine Life’ zal stelselmatig worden uitgebreid bij uitvoering van nieuwe analyses door de EMODnet Biology partners en de bredere gebruikersgemeenschap. De beschikbare data en dataproducten zijn gestructureerd rond de biologische ‘Essential Ocean Variables’ (EOVs) die mondiaal een uitwisseling mogelijk maken met andere initiatieven, zoals bijdragen aan de 14de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties, de relevante Aichi-biodiversiteitsdoelstellingen van het Verdrag inzake de Biologische Diversiteit (CBD) en de activiteiten in het kader van het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2030).

Link: www.emodnet-biology.eu/about-atlas