Watervogeltelling december

15 december 2018 – Vandaag vond de watervogeltelling voor december plaats. Door technische problemen was Frank niet beschikbaar, dus leverde Walter al het werk.

Groot Buitenschoor.

Grauwe gans : 84
Bergeend: 14
Wulp: 747
Scholekster: 8
Kluut: 6
Wilde eend: 14
Krakeend:3
Smient: 48
Aalscholver: 12
Knobbelzwaan: 2
Fuut: 1
Wintertaling: 28
Grote mantelmeeuw: 2

Lillo Fort:

Dodaars: 8
Ijsvogel: 1
Wilde eend: 14
Soepeend :4
Aalscholver: 2

Galgenschoor:
Scholekster: 5
Krakeend: 2
Kievit: 16
Grauwe gans: 71
Blauwe reiger: 1
Wulp: 4
Wintertaling: 8
Krakeend: 2
Aalscholver: 1

Potpolder Lillo:
Bergeend: 2
Aalscholver: 1
Wulp: 2

Potpolder tot Van Cauwelaertsluis:
Wilde eend: 135
Krakeend: 18
Wintertaling: 55
Wulp: 4
Smient: 153
Aalscholver: 3
Scholekster: 3

Fort Filip:
Bergeend: 6
Wintertaling: 22
Wilde eend: 4
Krakeend: 2

Nieuwe gebieden Fort Filip tot Noordkasteel:
Wulp 2
Wintertaling: 16
Wilde eend: 6
Smient: 4
Bergeend:4

Noordkasteel:
Aalscholver: 8
Grote zaagbek: 24 (6 + groep van 18 aangekomen)
Meerkoet: 14
Kuifeend: 92
Wilde eend: 24
Soepeend: 12
Waterhoen: 6
Krakeend: 16
Dodaars: 2
Fuut: 6