8 en 9 december 2018 wildeganzendagen in de Oostkustpolders

Deze winter is het zestigste jaar dat Eckhart Kuijken de ganzen in de Oostkustpolders samen met vele vrijwilligers telt, meteen goed voor het langstlopende veld ornithologisch onderzoek. Op het symposium op 8 december in het Zwin, worden de resultaten van de 60 jaar tellingen uitgebreid toegelicht en in een internationaal kader geplaatst. Dit is tevens een hommage aan de enorme verdiensten van Eckhart. Op 9 december worden in de ganse kustpolders ganzen wandelingen georganiseerd.

>> lees verder