Watervogeltellingen winterhalfjaar

18 november 2018 – Dit weekeinde vond de 2e reeks watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2018 – 2019 plaats.

helder, zonnig, 1°C, wind O4
LW 05:16 – HW 11:16
tellers: Frank Wagemans, Rit Bellekens, Walter Van Ginhoven

Groot Buitenschoor

 • bergeend, 9
 • fuut, 2
 • grauwe gans, 22
 • scholekster, 18
 • smient, 61
 • wintertaling, 12
 • wulp, 20

Lillo Fort

 • wilde eend, 31
 • dodaars, 19
 • aalscholver, 1
 • meerkoet, 1
 • wintertaling, 3
 • waterhoen, 2

Galgenschoor:

 • Blauwe kiekendief: 1 juveniel
 • Sperwer: mannetje 1
 • Nijlgans: 2
 • Wilde eend: 4
 • Scholekster: 8
 • Wulp: 6
 • Kievit: 48
 • Grauwe gans: 8
 • Baardmannetje: 6 (ijzeren loopbrug Lillo)

Potpolder:

 • Aalscholver: 3
 • Kievit: 4
 • Bergeend: 2

Lillo tot Van Cauwelaetsluis:

 • Wilde eend: 63
 • Smient: 88
 • Wulp: 2
 • Wintertaling: 20
 • Kievit: 80
 • Scholekster: 3
 • Krakeend: 52

Fort Filip:

 • Bergeend: 12
 • Wintertaling: 6
 • Wilde eend: 4

Nieuw gebied tot Noordkasteel:

 • Canadagans: 15
 • Wulp: 2
 • Wilde eend: 6
 • Wintertaling: 24

Noordkasteel

 • Aalscholver: 12
 • Blauwe reiger: 2
 • Fuut: 5
 • Waterhoen: 4
 • Wilde eend: 6
 • Soepeend: 4
 • Meerkoet: 8
 • Kuifeend: 82
 • Grote zaagbek: 1 man 2 vrouw
dav