Sensoren op de Ketelplaat bij Kallo

Tijdens de laatste visserij op de Ketelplaat bij Kallo, zag Mark Staut 2 meettoestellen staan. Hij stak zijn licht op bij het Waterbouwkundig Laboratorium.

Het Waterbouwkundig Laboratorium voert metingen uit naar de invloed van golven (getijdegolf, scheepsgolf, wind getriggerde golven) op oevers, schorre en slikken. Deze metingen kaderen in de T0-monitoring van de werken nabij Fort-Filip, waar binnenkort gestart wordt met de aanleg van een strekdam. Wij voeren de hydrodynamische monitoring uit, INBO de ecologische.

Het linkse toestel met nummer “4” is een Nortek Aquadopp profiler. Dit toestel kan de stromingen in beeld brengen (richting en snelheid) in de waterkolom. Het geeft bijvoorbeeld stromingsinformatie op verschillende hoogtes (celgrootte in te stellen).

20181006--ketelplaat-kallo--sensoren--Nortek-Aquadopp-profiler--foto-mark-staut

Het rechtse toestel is een hoogfrequente druksensor (Ocean Sensor System) die (hoogfrequent) waterhoogtes meet en hieruit kan men de verschillende (gesuperponeerd) golfhoogtes en golffrequentie opmeten.

20181006--ketelplaat-kallo--sensoren--hoogfrequentie-druksensor--foto-mark-staut