Midmaandelijkse watervogeltelling winterhalfjaar 2018 – 2019

Groot Buitenschoor, 13 oktober 2018 – Vandaag vond de 1e Midmaandelijkse watervogeltelling van het winterhalfjaar 2018 – 2019 plaats. Wij geven je alvast de resultaten voor het Groot Buitenschoor en Lillo – Fort.

Groot Buitenschoor

 • Aalscholver, 8
 • Wilde eend, 7
 • Scholekster, 1
 • Wulp, 8

Galgenschoor

 • wilde eend: 64
 • bergeend: 3
 • kievit : 36
 • scholekster: 7
 • wintertaling 10
 • wulp: 3
 • grauwe gans: 39
 • blauwe reiger:1

Lillo-Fort

 • Dodaars, 7
 • Aalscholver, 1
 • Wilde Eend, 11

Potpolder

 • bergeend 2

Lillo tot Sluizen Van Cauwelaert

 • wintertaling: 20
 • bergeend: 5
 • wulp: 8
 • wilde eend: 105
 • kievit: 24

Fort Filip

 • bergeend:12
 • wintertaling: 14
 • waterhoen: 2
 • meerkoet:8

Sluizen–>Noordkasteel

 • wilde eend:13
 • scholekster: 4
 • canadagans:7
 • wintertaling: 57
 • wulp:4
 • bergeend:6
 • grauwe gans: 2

Noordkasteel (verstoring boenke boenke muziek café Tour)

 • soepeend: 4
 • wilde eend:14
 • meerkoet:6
 • aalscholver:5
 • fuut:4
 • waterhoen: 2
 • kuifeend:4