Meer biodiversiteit in de Noordzee

In het radioprogramma BNR Hemmen interviewt radioredacteur Roelof Hemmen voor de rubriek ‘Van goed naar beter’ prof. Tinka Murk, hoogleraar Mariene dierecologie. “Voor al onze activiteiten op zee, zoals zand- en gaswinning, windenergie, visserij en scheepvaart is er eigenlijk te weinig zee.”

>> beluister het interview