Ecologisch onderzoek in de Nederlandse delta’s

In de Oosterschelde verdrinken de zandplaten langzaam door zandhonger, de bodem in het Grevelingenmeer heeft last van uitgebreide gebieden met bijna geen zuurstof en het Haringvliet is bijna onbereikbaar voor vissen die vanuit zee de rivieren op willen trekken. Om beter te begrijpen wat de ecologische consequenties zijn van deze veranderingen als gevolg van de Deltawerken deden onderzoekers van het NIOZ van 17 tot 28 september onderzoek in deze gebieden.

>> lees verder