Sedimenttransport in het Schelde‐estuarium. Deelrapport 1

In het kader van het project Integraal plan Boven-Zeeschelde maakt het Waterbouwkundig Laboratorium numerieke modellen op om diverse scenario’s te onderzoeken. De modellen simuleren ook het sedimenttransport, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen transport van zand (niet-cohesief) en slib (cohesief). Om de modellen te kalibreren en te valideren werden in 2014 extra sedimenttransportmetingen in de Zeeschelde uitegevoerd.

>> lees verder