Smient in Nederland op de Rode én de Blauwe Lijst

Broedende smienten staan nu op de nieuwe Rode Lijst. Dat is echter niet eens zulk slecht nieuws, want voorheen broedden ze hier niet en nu wél. Overwinterende smienten gaan daarentegen in aantal achteruit en moeten we extra in de gaten houden, omdat ze op de Blauwe Lijst staan. – Foto: Walter Van Ginhoven

>> lees verder