Herstel van platteoesterbanken in de Noordzee en Waddenzee

Oesterriffen en mosselbanken zijn van groot belang voor een gezond, rijk onderwaterleven. Herstel van harde substraten op de zeebodem is daarom een speerpunt in het beleid (Natuurambitie Grote Wateren, Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal). Wageningen Marine Research werkt samen met andere partijen aan het herstel van platteoesterriffen in Nederland.

>> lees verder