Wilgen als troef in natuurlijke bescherming tegen overstromingen

Er wordt wereldwijd veel beweerd over de rol die natuur kan spelen bij het verminderen van overstromingen, tyfoons en tsunami’s. Echter, er is nooit goed onderzoek verricht naar het effect van natuur op dit soort extreme condities. Hoe goed dempen bomen die golven dan? Breken bomen die golven moeten dempen niet? Niemand die het echt weet. Daar komt nu verandering in door nieuw onderzoek.

>> lees verder