Terrascope

Binnen het Copernicus-programma wil de Europese Commissie op termijn 5 Sentinel-satellieten rond de aarde hebben draaien. Deze satellieten volgen wereldwijd milieuparameters op, zo ook van het mariene milieu en kustsystemen. De data zijn nu te bekijken en gebruiken door iedereen! Omdat door de grootte van satelliet-data het vaak praktisch zeer moeilijk is om de satellietbeelden te downloaden en te exploreren, is er nu de website terrascope.be.