Gedragen gezenderde meeuwen zich anders?

Het INBO gebruikt steeds vaker gps-zenders om bepaalde dieren (meeuwen, bruine kiekendieven, bevers, …) gedurende lange periodes te volgen. Maar je kan je afvragen of de aanwezigheid van een zender, hoe discreet en licht ook, er niet voor zorgt dat zo’n dier zich anders gaat gedragen, en je dus onbetrouwbare en niet-representatieve resultaten krijgt.

>> lees verder