Landbouw en natuur verenigd in grensgebied Saeftinghe

Nederlandse en Vlaamse boeren hebben in het grenspark Groot Saeftinghe tussen het Waasland en Hulst bekeken welke maatregelen ze kunnen nemen om hun land zodanig te bewerken dat er meer insecten en dieren komen, zonder dat de gewassen eronder lijden en minder zouden opbrengen.

>> lees verder