Gezondheidstoestand van onze Noordzee: geef uw mening

De gezondheidstoestand van het Belgische deel van de Noordzee vertoont een licht positieve trend. De helft van de commerciële vissoorten heeft een goede status bereikt en de andere helft evolueert positief. Het aantal met olie besmeurde vogels is de laatste jaren sterk gedaald, de vermesting (eutrofiëring) van het water blijft een probleem maar verschillende vervuilende stoffen vertonen een dalende trend. Toch blijft opvolging noodzakelijk. Ook zijn er nieuwe niet-inheemse soorten bijgekomen in onze Noordzee. Daarnaast blijft zwerfvuil een groot probleem dat de nodige aandacht vraagt.

>> lees verder