Vogels op en om het Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 22 mei 2018 – Walter Van Ginhoven heeft ons de resultaten van een vrij volledige vogeltelling (broedvogels erbij) van het Groot Buitenschoor bezorgd. Alhoewel er nog volop karekieten en bosrietzangers aankomen, geeft deze telling een goed beeld geeft van wat er aanwezig is. Het is een volledige telling over de hele lengte.

Rietvogels:

 • Rietzanger 43
 • Kleine karekiet 17 (nog aan het aankomen)
 • Bosrietzanger 1
 • Blauwborst 12
 • Roodborsttapuit 3
 • Grasmus 2
 • Rietgors 5
 • Winterkoninkje 2
 • Waterral 1 (tegen containerhaven)

Slikvogels

 • Bergeend 85
 • Kluut 6
 • Oeverloper 4
 • Regenwulp 1
 • Wulp 8
 • Scholekster 12
 • Aalscholver 16
 • Grauwe gans 16
 • Krakeend 6
 • Wilde eend 12

Struiken op de dijk

 • Zwartkop 6
 • Koolmees 8
 • Pimpelmees 3
 • Merel 8
 • Distelvink 8
 • Ekster 14
 • Bosduif 24
 • Kauw 8
 • Zwarte kraai 6
 • Sprinkhaanzanger 1
 • Zwarte roodstaart 4 (elektriciteitscentrale)
 • Holenduif 4
 • Buizerd 1