Watervogeltelling Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 25 april 2018 – Van Walter Van Ginhoven kregen we een meer dan volledige telling van vogels op het Groot Buitenschoor.

 • bergeend 75
 • wilde eend 17
 • krakeend 14
 • fuut 2
 • aalscholver 24
 • wulp 16
 • regenwulp 4
 • scholekster 25
 • tureluur 2
 • kluut 4
 • roodborsttapuit 4 (foto)
 • zwarte kraai 14
 • kauw 6
 • zwartkop 8 zangposten
 • tjiftjaf 6 zangposten
 • sprinkhaan(riet)zanger 1 zangpost
 • blauwborst 4 (nog doortrek?)
 • witte kwikstaart 2 zangposten
 • spreeuw 15
 • rietgors 3 zangposten
 • rietzanger 8 zangposten
 • winterkoninkje 6 zangposten
 • fazant 12 (4 hanen)
 • boerenzwaluw 18 overvliegend
 • grauwe gans 19
 • canadagans 6
 • putter 12
 • kneu 4
 • vink 2
 • vliegende haas 1