Monitoring van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium: Viscampagnes 2017

In 1995 werd er in de Zeeschelde, het deel van de Schelde dat onderhevig is aan het getij, gestart met fuikvisserij. Sinds 2002 onderzoekt het INBO het visbestand met dubbele schietfuiken op vaste locaties. Dit rapport presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand met fuikvisserij in de Zeeschelde voor het jaar 2017.

>> Lees verder of overzicht beschikbare rapporten