Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Resultaten van de watervogeltelling van zaterdag 24 maart op Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord door Jean Maebe.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
24.03.18 – 13u45 – L.W. 14u34 – H.W. 20u30
Bewolkt zonnig weer – + 12°C. – Z.O. 2/3 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel ( W 570 )

 • Lepelaar 1
 • Kolgans 82
 • Grauwe gans 27
 • Grote canadese gans 7
 • Nijlgans 2
 • Bergeend 28
 • Smient 4
 • Wintertaling 32
 • Wilde eend 10
 • Fazant 2
 • Meerkoet 2
 • Scholekster 92
 • Kluut 82
 • Wulp 108
 • Tureluur 2
 • Kokmeeuw 109 ( 2 kolonies onder zeedijk 12 -288 + 2 Kl. mantel)
 • Zilvermeeuw 11
 • Houtduif 1
 • Kauw 3
 • Zwarte kraai 4

Paardenschor

 • Kluut 1

Doelpolder Noord

 • Dodaars 6
 • Fuut 1
 • Lepelaar 3
 • Kolgans 87
 • Grauwe gans 17
 • Grote canadese gans 4
 • Brandgans 650
 • Nijlgans 4
 • Bergeend 33
 • Smient 1950
 • Krakeend 38
 • Wintertaling 29
 • Wilde eend 22
 • Pijlstaart 12
 • Slobeend 32
 • Tafeleend 8
 • Kuifeend 6
 • Buizerd 2
 • Torenvalk 2
 • Meerkoet 31
 • Scholekster 2
 • Kievit 17
 • Grutto 1
 • Wulp 23
 • Tureluur 3
 • Kokmeeuw 8 ( op kolonie niet geteld )
 • Holenduif 1
 • Houtduif 12
 • Witte kwikstaart 1
 • Kauw 6
 • Zwarte kraai 5
 • Haas 2