Algemeen

Zandontginning Noordzee

Geplaatst

De ontginningscijfers van 2017 zijn compleet. Vorig jaar werd er meer dan 4 miljoen m³ zand gewonnen. Een derde van het zand was bestemd voor de Belgische industrie, een derde werd gebruikt voor strandsuppleties en een derde werd uitgevoerd naar het buitenland.

bron: FB-pagina Continentaal Plat