Dynamische Kielspeling Westerschelde

Grote diepstekende containerschepen kunnen niet altijd 24 uur per dag het Scheldegebied (Westerschelde) bevaren. De periode waarin deze schepen kunnen op- of afvaren noemen we tijpoorten en is afhankelijk van hun diepgang en van het getij. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit berekent de tijpoorten en geeft per schip toelating om op of af te varen.

Aangezien het tij elke dag anders is gelden er ook elke dag andere tijpoorten. Voor de berekening van de tijpoorten is de Schelderadarketen bezig met het uitwerken van een nieuwe methodiek genaamd Dynamische Kielspeling. Het project Dynamische Kielspeling zit momenteel in een testfase, tegen eind 2017 valt een beslissing over een verdere invoering van deze nieuwe methode.