Watervogeltelling Schor Ouden Doel en Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel en Doelpolder Noord, 14 februari 2018 – Resultaten van de watervogeltelling van woensdag 14 februari door Jean Maebe.

Schor Ouden Doel – Paardeschor – Doelpolder Noord
14.02.2018 – 09u20 – L.W. 09u07 – H.W. 15u03
Licht bewolkt zonnig weer – + 1,50°C. / + 6,50°C. – Z. 3/4 Bft – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars 1
 • Fuut 2
 • Lepelaar 2
 • Kolgans 8
 • Grauwe gans 88 + 13 overvliegend
 • Grote canadese gans 18
 • Brandgans 2
 • Bergeend 17
 • Smient 6
 • Krakeend 32
 • Wintertaling 2
 • Wilde eend 18
 • Tafeleend 3 (1 vm – 2 vv)
 • Kuifeend 2
 • Nonnetje 8 ( 3 vm – 5 vv)
 • Torenvalk 1
 • Meerkoet 2
 • Scholekster 34
 • Kluut 66
 • Kievit 23
 • Bonte strandloper 1
 • Wulp 256
 • Tureluur 25
 • Kokmeeuw 14
 • Zilvermeeuw 1 + 24 overvliegend
 • Ekster 2
 • Zwarte kraai 41

Paardenschor

 • nihil

Doelpolder Noord

 • Dodaars 1
 • Grauwe gans 12
 • Grote canadese gans 3
 • Brandgans 529
 • Bergeend 37
 • Smient 2750
 • Krakeend 43
 • Wintertaling 64
 • Wilde eend 59
 • Pijlstaart 17
 • Slobeend 94
 • Tafeleend 4
 • Kuifeend 15
 • Buizerd 4
 • Torenvalk 1
 • Meerkoet 77
 • Kievit 850
 • Kemphaan 2
 • Wulp 11
 • Kokmeeuw 5
 • Zilvermeeuw 3
 • Holenduif 25
 • Roodborsttapuit 1 vk
 • Kauw 57
 • Zwarte kraai 9
 • Spreeuw 185