Schorren als ‘plan B’ voor foeragerende grauwe kiekendieven

Het belang van schorren of kwelders, buitendijkse landaanwinning, als foerageergebied voor broedende grauwe kiekendieven lijkt groot, maar door de dynamiek van het gebied is dat maar tijdelijk. Een grauwe kiekendief die in 2017 werd uitgerust met een GPS/GSM-logger bracht dit in beeld.

>> Lees verder