Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Zuid

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Zuid, 24 januari 2018 – Resultaten van een watervogeltelling door Jean Maebe van woensdag 24 januari 2018. Bijzondere waarnemingen was deze van een Nonnetje Mergellus Arbellus.

24.01.2018 – 14u45 – L.W. 14u22 – H.W. 07u49

Bewolkt weer – + 14,50 °C. – Z. 4/5 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Fuut 3
 • Grote zilverreiger 1
 • Lepelaar 1
 • Grauwe gans 12
 • Bergeend 6
 • Smient 12
 • Krakeend 48
 • Wintertaling 6
 • Wilde eend 72
 • Slobeend 2
 • Kuifeend 3
 • Nonnetje 1 vm
 • Buizerd 2
 • Torenvalk 2
 • Meerkoet 5
 • Scholekster 54
 • Kluut 136
 • Kievit 750 ( + 800 overvliegend noord zuid )
 • Wulp 77
 • Kokmeeuw 395 ( 1 vogel in zomerkleed )
 • Grote mantelmeeuw 1
 • Houtduif 1
 • Ekster 2
 • Zwarte kraai 6

Doelpolder Zuid

 • Kolgans 250
 • Brandgans 1200
 • Indische gans 1

foto Nonnetje: By Ken Billington (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons