Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder, 17 januari 2018 – Resultaten van een watervogeltelling door Jean Maebe en Luc Smet.

17.01.2018 – 10u15 – L.W. 10u07 – H.W. 15u56
Wisselvallig weer met buien en hevige W.wind
5-6 Bft – + 3°C. – soms zon – zicht : zeer goed
Waarnemers : Luc Smet – Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Bergeend 4
 • Smient 5
 • Krakeend 24
 • Wintertaling 2
 • Wilde eend 34
 • Meerkoet 2
 • Scholekster 27
 • Kluut 80
 • Bonte strandloper 120
 • Wulp 14
 • Kokmeeuw 5
 • Kleine mantelmeeuw 1
 • Houtduif 1

Paardenschor

 • nihil

Doelpolder Noord

 • Dodaars 3
 • Aalscholver 3
 • Grote zilverreiger 4
 • Blauwe reiger 3
 • Lepelaar 6
 • Kleine zwaan 2
 • Kolgans 1
 • Grauwe gans 30
 • Brandgans 1628
 • Nijlgans 2
 • Bergeend 5
 • Smient 2756
 • Krakeend 2
 • Wintertaling 181
 • Wilde eend 49
 • Pijlstaart 5
 • Slobeend 58
 • Tafeleend 5 ( 3 vm + 2 vv )
 • Kuifeend 7 ( 5 vm + 2 vv )
 • Toppereend 1
 • Buizerd 2
 • Torenvalk 2
 • Smelleken 1
 • Meerkoet 57
 • Scholekster 42
 • Kievit 249
 • Bonte strandloper 430
 • Wulp 76
 • Tureluur 1
 • Kokmeeuw 35
 • Holenduif 48
 • Houtduif 2
 • Kramsvogel 42
 • Ekster 2
 • Kauw 34
 • Zwarte kraai 8
 • Spreeuw 440
 • Putter 1

Doelpolder Midden

 • Nijlgans 8

Doelpolder Zuiden

 • Kolgans 155
 • Grauwe gans 8
 • Brandgans 43
 • Zilvermeeuw 1 juv.