Midmaandelijkse watervogeltellingen

Groot Buitenschoor en Lillo, 13 januari 2018 – De januaritelling is de belangrijkste telling van de midmaandelijkse watervogeltellingen tijdens het winterhalfjaar. Helaas voor dit jaar was het zicht enigzins beperkt door de mist.

Groot Buitenschoor

  • grauwe gans, 22
  • scholekster, 5
  • smient, 38
  • wilde eend, 9
  • wulp, 41

Lillo

  • Dodaars, 16
  • Aalscholver, 2
  • Wilde Eend, 36
  • Waterhoen, 2
  • Meerkoet, 1