Sigmaplan bewijst nut tijdens gevaarlijk stormtij

Tijdens de namiddag en avond van woensdag 3 januari deden zich sterk verhoogde waterpeilen voor op de Schelde en haar zijrivieren. Er was sprake van een gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een westerstorm op de Noordzee. 15 van de 16 gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan bufferden overtollig rivierwater.

>> Lees verder