Hoop op herstel van de bodemfauna in de Noordzee

In de toekomst zullen enkele zones in het Belgische deel van de Noordzee beschermd worden tegen bodemverstoring, met het oog op herstel van de lokale bodemgemeenschappen. Maar hoe ziet die bodem er nu uit? En hoe is het gesteld met de fauna die er leven? ILVO en KBIN onderzochten de toekomstige beschermingszones en zien potentieel voor herstel.

>> Lees verder